ދިޑެއިލީ

ދިޑެއިލީ

ކިޑްނީ ފެއިލްވެ އެކްޓްރެސް ލީނާ މަރުވެއްޖެ

ކިޑްނީ ފެއިލްވެ އެކްޓްރެސް ލީނާ މަރުވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ ގިނަބައެއްގެ ތެރޭގައި ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދަމުންދިޔަ، ލީނާ އަޗަރްޔާ ކިޑްނީ ފެއިލްވުމުގެ ސަބަބުން އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި މަރުވެއްޖެއެވެ. ލީނާ އަކީ ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް...

Page 1 of 73 1 2 73