ދިޑެއިލީ

ދިޑެއިލީ

”ޑރ.މުޢިއްޒު ހަތް އަހަރުވަންދެން މާލެ ހަލާކު ކުރި ވާހަކަ ކިޔައިދިނުމަކީ މުހިންމުކަމެއް“

”ޑރ.މުޢިއްޒު ހަތް އަހަރުވަންދެން މާލެ ހަލާކު ކުރި ވާހަކަ ކިޔައިދިނުމަކީ މުހިންމުކަމެއް“

ކުރީގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރު ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ހަތް އަހަރުވަންދެން މާލެ ހަލާކު ކުރެއްވި ވާހަކަ ދެއްކެވުމަކީ މުހިންމުކަމެއްކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕަރސަން އަދި ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު...

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ޒޫމް މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރަނީ

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ޒޫމް މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރަނީ

މާލޭ ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނާ ލާޒިމުކުރާ ބައްދަލުވުން ޒޫމް މީޓިން މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ. އެ ތަނެއްގައި އުޅޭ އާންމު ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރުމަކީ...

ފޮޓޯ: ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތް

ފޮޓޯ: ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތް

 މާލޭ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގައި ތަރައްޤީކުރި ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވައިފިއެވެ. އެކުވެނި ޓްރެކް ހުޅުވަމަށް ބޭއްވި ރަސްމިިއްޔާތު ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހެވެ. ކުޅިވަރާއި ބެހޭ...

ހުޅުމާލޭ މޫދަށް އެރި އުޅުނު އުމުރުން ދުވަސްވީ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ނިޔާވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭ މޫދަށް އެރި އުޅުނު އުމުރުން ދުވަސްވީ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ނިޔާވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭ މޫދަށް އެރި އުޅުނު އުމުރުން ދުވަސްވީ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ނިޔާވީ ހުޅުމާލޭ ފޭސް ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި މޫދަށް އެރިއުޅުނު 86 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް...

Page 1 of 74 1 2 74