ފާތްމަތު ލަހުފާ

ފާތްމަތު ލަހުފާ

އެސްޑީއެފްގެ އެހީ ސާކްގެ ޤައުމުތަކަށް

އެސްޑީއެފްގެ އެހީ ސާކްގެ ޤައުމުތަކަށް

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ޤައުމުތަކުގެ މާލީ ޙާލަތު ދަށްވުމުން، ސާކް ޑެވެލޮޕްމެންޓް ފަންޑްގެ (އެސްޑީއެފް) އިން ސާކް ޤައުމުތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ. އެސްޑީއެފްއިން ސާކްގެ ހުރިހާ ޤައުމުތަކަށް...

މާފުށިން ކޮވިޑް-19އަށް މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

މާފުށީގައި ކަރަންޓީންގައި ހުރި ދެމަޔަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮސިޓިވް ވެއްޖެ

ކ. މާފުށީގެ ގެއެއްގައި ކަރަންޓީންގައި ހުރި ދެމައިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮސިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. ރަށުން ފައްސިވެފައި ވަނީ އަންހެނަކާ އޭނާގެ ދަރިފުޅެވެ. އެ ދެ މައިންނަކީ މާލޭގައި...

ޗާލީ ދަންނަންތަ؟

ޓިކްޓޮކް އެމެރިކާ އިންމަނާކުރާނެކަމަށް ޓްރަމްޕް އިއުލާންކޮށްފި

ޓިކްޓޮކް އެމެރިކާ ގައި ބޭނުން ކުރުން މަނާކުރާނެކަން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ. ޓްރަމްޕް ބުނީ "ޓިކްޓޮކް" އެމެރިކާގައި މަނާ ކުރުމުގެ ރިޔާސީ ޤަރާރެއް...

ނެރެފައި ހުރި ގައިޑްލައިންތަކަށް ތަބާނުވާނަމަ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ޖެހިދާނެ – އަމީން

ނެރެފައި ހުރި ގައިޑްލައިންތަކަށް ތަބާނުވާނަމަ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ޖެހިދާނެ – އަމީން

ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވަމުންދާތީ މާލެތެރޭގައި ނެރެފައި ހުރި ގައިޑްލައިންތަކަށް ތަބާނުވާނަމަ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ހެލްތު މިނިސްޓަރު...

ކޮވިޑް  19  ގައި  ރާއްޖޭގެ  9  ވަނަ  މީހަކު  ނިޔާވެއްޖެ

ކޮވިޑް ޖެހިގެން 71 އަހަރުގެ ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެ

ކޮވިޑް ޖެހިގެން 71 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. އެޗްޕީއޭ އިން ބުނިގޮތުގައި މަރުވެފައި ވަނީ ނޭވާލުމަށް އުނދަގޫވެގެން އައިޖީއެމްއެޗަށް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ދިޔަ އަންހެނެކެވެ. އަދި...

ސްރީލަންކަން އެއަރލައިންގެ ކާގޯ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފަށައިފި

ސްރީލަންކަން އެއަރލައިންގެ ކާގޯ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފަށައިފި

ސްރީލަންކަން އެއަރލައިންސް އިން އެންމެ ފަހަށް ދޭންފެށި ކާގޯ ފްލައިޓްތަކުގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފަށައިފިއެވެ. މީގެ ކުރީގައި ވެސް ސްރީލަންކަންސް އިން ވަނީ އެ އެއަރަލައިންގެ ކާގޯ...

Page 1 of 32 1 2 32