މާހިރު މުހައްމަދު

މާހިރު މުހައްމަދު

ވޯޓަރސް ރަޖިސްޓަރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ވޯޓަރސް ރަޖިސްޓަރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020 ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން...

މީހަކު ބްރިޖު މަތިން ފުންމާލަން އުޅުމުން ފުލުހުންނަށް ހަވާލުކޮށްފި

މީހަކު ބްރިޖު މަތިން ފުންމާލަން އުޅުމުން ފުލުހުންނަށް ހަވާލުކޮށްފި

ސިނަމާލެ ބްރިޖު މަތިން ފުންމާލަން އުޅުނު ފިރިހެނެއް އާންމުން ހުއްޓުވައި އެމީހާ ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. ކަސްރަތަށް ދުވަން ގޮސް އުޅުނު ބަޔަަށް ބުރިޖު މަތިން އެމީހާ ފުންމާލަން...

މާލޭގެ ގެއެއްގައި ގޭސް ފުޅިއެއް ގޮވައި މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

މާލޭގެ ގެއެއްގައި ގޭސް ފުޅިއެއް ގޮވައި މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

މާލޭގެ ގެއެއްގައި ގޭސް ފުޅިއެއް ގޮވައި މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ. ހެންވޭރު ގެއެއްގައި ގޭސް ފުޅިއެއް ގޮވައިގެން، ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކަމަށާއި އެ ހާދިސާގައި މީހަކަށް އަނިޔާވެގެން އޭޑީކޭ...

މަންދު ކޮލެޖާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުން ސަރުކާރުން ބާތިލުކުރީ ގޯސްކޮށް- ސުޕްރީމްކޯޓު

މަންދު ކޮލެޖާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުން ސަރުކާރުން ބާތިލުކުރީ ގޯސްކޮށް- ސުޕްރީމްކޯޓު

އެމްއީއެސް ހިންގަން މަންދު ކޮލެޖާ ހަވާލު ކުރި އެއްބަސްވުން ބާތިލުކުރީ އެއްބަސްވުމާ ހިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ސިވިލް ކޯޓުގައި ދައުވާ ކުރުމުން ބަދަލު ނަގައިދެވެން ނެތް ކަމަށް...

Page 1 of 241 1 2 241