ޝަހާމާ އަބްދު ރަހީމް

ޝަހާމާ އަބްދު ރަހީމް

ފުލުހުންނަށް ހަމަލާ ދިން 40 ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޑެޓް ކުންފުނީގެ ބިދޭސީންތަކެއް ޑީޕޯޓު ކުރިކަމުގެ މައްސަލަ ފެންމަތިވެއްޖެ

އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޑެޓް ކުންފުނީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންތަކެއް މުޒާހަރާކޮށް، ފުލުހުންނާ ކުރިމަތިލައި، ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކުރި ބިދޭސީން ޑީޕޯޓުކޮށްފައިވާ ކަމުގެ...

ދިވެހިންނަށް ސިޔާސީ މިނިވަންކަން ލިބުނީ ޞުލްޙަވެރިކަމާއިއެކު ކުރި މަސައްކަތުން – ރައީސް

އަޟްހާ ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ތަހުނިޔާ ފޮނުވައިފި

އަޟްހާ ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ތަހުނިޔާގެ ހިތާބެއް ފޮނުވައިފިއެވެ. މި ހިތާބުގައި ރައީސް ވަނީ މި އުފާވެރި ޢީދު...

މިއަދު ކޮވިޑް-19އަށް 77 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެ، 36 މީހުން ވަނީ ރަނގަޅުވެފައި

މާސްކު އެޅުން މަޖުބޫރުކުރުމަށް ނިންމައިފި

ގެއިން ބޭރަށް ނިކުމެ އުޅޭ އުޅުމުގައި މާސްކު އެޅުން މަޖުބޫރު ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ މިއަދު ނޭޝަނަލް ޓާސްކް ފޯސްއާ އެއްކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭއްވެވި...

އައްޑޫ-ކުޅުދުއްފުށި ދަތުރުތައް މޯލްޑިވިއަން އިން ފަށަނީ

މޯލްޑިވިއަނުން ބަންގަލަދޭޝްއަށް ކުރާ ދަތުރުތައް އަލުން ފަށަނީ

ކޮވިޑް 19 ފެތުރެން ދެށުމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރަމުން އައި ދަތުރުތައް ހުއްޓާލުމަށް ފަހު އަންނަ މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު މޯލްޑިވިއަނުން ފުރަތަމަފަހަރަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ...

އާއިލާތަކުން ބޭނުންނަމަ ނިޔާވި ކުދިންގެ މަރުގެ ތަފްސީލު ޙިއްސާކުރާނަން: އައިޖީއެމްއެޗް

އައިޖީއެމްއެޗްގެ މުވައްޒަފަކު އަނެއްކާވެސް ކޮވިޑަށް ފައްސިވެއްޖެ

އައިޖީއެމްއެޗްގެ މުވައްޒަފަކު އަނެއްކާވެސް ކޮވިޑަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ. މުޢުތަބަރު ފަރާތަކުން ދިޑެއިލީއަށް މަޢުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި މިފަހަރު ކޮވިޑަށް ފައްސިވެފައިވަނީ އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ލެބް ޓެކްނިޝަނެކެވެ. ދާދިފަހުންވެސް އައިޖީއެމްއެޗްގެ...

Page 1 of 28 1 2 28