މުހައްމަދު ރީޚާން

މުހައްމަދު ރީޚާން

އިލެޓްރިކް ކާރުން ކާބަން ޑައިއޮކްސައިޑް އުފައްދާ މިންވަރު އިތުރުކަން ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި

އިލެޓްރިކް ކާރުން ކާބަން ޑައިއޮކްސައިޑް އުފައްދާ މިންވަރު އިތުރުކަން ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި

ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލް އަޅައިގެން ދުއްވާ ކާރަށް ވުރެ އިލެކްޓްރިކް ކާރުން ކާބަން ޑައިއޮކްސައިޑް ޖައްވަށް ބޭރުކުރާ މިންވަރު ގިނަކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ. ކާރުގެ އެކި ބްރޭންޑްތަކުގެ...

މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއި އެކު ބަޔަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއި އެކު ބަޔަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، މާލެ ސަރަހައްދުން ދެ މީހުން ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ވިދާޅުވީ، ވިލިމާލެއާއި ހުޅުމާލޭގައި ހިންގި މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަންތަކެއްގައި...

Page 1 of 214 1 2 214