Latest Post

ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ޝަހީބް ބަންދުކުރި މައްސަލަ ސްޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފި

ރާއްޖެއަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރުމުގައ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި ގއ.ވިލިނގިލި, ލައިޓް ހައުސް، ޝަހީބު އިބްރާހިމް ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރި މައްސަލަ ސްޕްރީމް ކޯޓުގައި...

Read more

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ޙަޤީޤީ ލިސްޓް ސަރުކާރަކަށް ހާމަކުރާކަށް ނުކެރޭނެ: ޝަރީފް

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ޙަޤީޤީ ލިސްޓު ހާމަކުރަން ސަރުކާރަކަށް ނުކެރޭނެކަމަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މެންބަރު ޝަރީފް މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ...

Read more

ބްރޯ ވަރުގެ މީހެއްނެތް – މުސްތަފާ

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު (ބްރޯ) ވަރުގެ މީހެއް މިގައުމުގައި ނެތް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ....

Read more

ކޮވިޑް-19: އިތުރު 36 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 36 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން މިރޭ ބުނީ މާލެ ސަރަހައްދުން ޕޮޒިޓިވްވި 32 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަމަށާއި, އެ ކޭސްތަކާއެކު...

Read more

މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޮޑެއް ދޫކޮށްލުމުން ބޮންޑެގެ ތުހުމަތު ކޯލިޝަނަށް

ރާއްޖެއަށް ކަނޑުމަގުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި މައްސަލައެއްގައި ޢުމުރު ދުވަހުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް ތަންފީޒުކުރަމުންދިޔަ މީހަކު ދޫކޮށްލުމު، މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެންބަރު އިބްރާހިމް...

Read more

ތޫފާން ”ބުރެވި“ ގެ ސަބަބުން ބައެއް ރަށްރަށަށް މިރޭ އުދަ އަރާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފި

ތޫފާން "ބުރެވި'' ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށާއި، ބައެއް ރަށްރަށަށް އުދަ އަރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށް މޫސުމާއި ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން ބުނެފިއެވެ. ތޫފާން "ބުރެވި'' ގެ...

Read more
Page 2 of 1018 1 2 3 1,018