ފަހުގެ ޚަބަރު

Tease Ad

ރިޕޯޓް

ދުނިޔެ

ދީން

ވިޔަފާރި

ކުޅިވަރު

ADVERTISEMENT

މުނިފޫހިފިލުވުން

ތަފާތް

ވާހަކަ

Latest Post

ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ފަރުވާކުރެވޭނެ ގޮތް ރ.ޔާމިން ހަމަޖައްސައިދިން: ޑރ.ޚަލީލް

ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ބޭސްފަރުވާ ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ރައީސް ޔާމިން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ހަމަޖައްސަވައިދެެއްވި ނަމަވެސް، މި ކޮރަޕްޓް ސަރުކާރުން އެ ޚިދުމަތް ވެސް ވަނީ ވަގަށްނަގާފައިކަމަށް...

Read more

މާލެއިން ރަށްރަށަށްދާ މީހުން ކަރަންޓީނުވާން މަޖުބޫރުކޮށްފި

މިއަދުން ފެށިގެން މާލެ ސަރަހައްދުން އެހެނިހެން ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތައް ކަރަންޓީނުވާން މަޖުބޫރުކޮށްފިއެވެ. ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު ސޮއިކުރައްވައި ރޭ އެންގި އެންގުމުގައި ވިދާޅުވީ...

Read more

މާލޭ ސަރަހައްދުގައި އަނެއްކާ ވެސް ކާފިއު އިއުލާނުކޮށްފި

މިރޭ މެންދަމު 00:00 އިން ފެށިގެން މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ބޭރަށް ނިކުމެ އުޅުން މަނާކޮށް ކާފިއު އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. މާލޭ ސިޓީގައި އަނެއްކާ ވެސް ކާފިއު އިއުލާނުކުރީ ކޮވިޑުގެ...

Read more

ހައި ސުކޫލުގައި އުޅުނު އިރު ޕްރިޔަންކާ ވަނީ ބުލީގެ ޝިކާރައަކަށްވެފަ

އެމެރިކަން ހައި ސުކޫލުގައި ތައުލީމު ހާސިލްކުރި ދުވަސްކޮޅު ޕްރިޔަންކާ ވަނީ ބުލީގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައި ކަމަށް އޭނާ ހާމަކޮށްފިއެވެ.   ޕްރިޔަންކާ ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާއަށް ބުލީ...

Read more

”ދަ ކަޕިލް ޝަރްމާ ޝޯ“ ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލަނީ

ސޮނީ ޓީވީން ދައްކަމުންދިޔަ ގިނަ މީހުންގެ މެދުގައި މަޝްހޫރު ކޮމެޑީ ޝޯ އެއް ކަމަށްވާ "ދަ ކަޕިލް ޝަރްމާ ޝޯ" ގެނެސްދިނުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލުމަށް ނިންމައިފިއެވެ....

Read more

އިންޑިއާގެ ދަނޑުވެރިންނާއި ފުލުހުންނާއި ދެމެދު ހަމަނުޖެހުން ހިންގަނީ

އިންޑިއާގެ އަވަށެއް ކަމަށްވާ ނިއު ދިއްލީގައި އެ އަވަށުގެ ދަނޑުވެރިން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ދަނޑުވެރިންނާއި ފުލުހުންނާއި ދެމެދު ބޮޑެތި ހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހިންގައިފިއެވެ. ދަނޑުވެރިން މުޒާހަރާ ކުރަމުން...

Read more
Page 1 of 1350 1 2 1,350