ADVERTISEMENT

ރިޕޯޓް

ދުނިޔެ

ދީން

ވިޔަފާރި

ކުޅިވަރު

ADVERTISEMENT

މުނިފޫހިފިލުވުން

ތަފާތް

ވާހަކަ

Latest Post

ސުކޫލެއްގެ ދަރިވަރަކު އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފި

ސުކޫލެއްގެ ދަރިވަރަކު އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕް ކުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިރޭ ބުނީ މި މައްސަލަ މިނިސްޓްރީގެ ސަމާލުކަމަށް...

Read more

ކުޑަ އިއްބެ، ސަރުކާރަަށް: އެއްޗެއް ބުނީމަ ބުނާމީހާ ގޯސްވަނީ, ކަންތައްތައް ކުރެވޭގޮތް އިހުސާސް ނުކުރެވޭ!

އެއްޗެކޭ ބުނީމަ ގޯސްވަނީ ބުނާ މީހާ ކަމަށާއި، މި ސަރުކާރަށް ކަންތައްތައް ކުރެވޭ ގޮތް އިހުސާސް ނުކުރެވޭކަމަށް މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އިބްރާހިމް ޒައިދު ޢަލީ(ކުޑަ އިއްބެ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ....

Read more

ކައިވެނީގެ ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓު އިއުލާން ކޮށްފި

ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ފެއްޓެވި ބޯހިޔާވަހި ކަމުގެ ބޮޑު މަޝްރޫއު ކަމަށްވާ 'ހިޔާ' ފެލްޓް ތަކުން ކައިވެނި ކޮށްގެން އުޅޭ 18 އަހަރާއި، 40 އަހަރާއި ދެމެދުގެ...

Read more

އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ރަސޫލާ(ޞޢޥ) އަށް ހަޖޫޖަހަމުންދާ އާނިމްގެ މައްސަލަ ފުލުހަށް

މީސްމީޑިއާގެ އެކި މަންސަ(ޕްލެޓްފޯމް) ތަކުގައި އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް، ރަސޫލާ(ޞޢޥ) އަށް ފުރައްސާރަކުރަމުންދާ މީހެއްގެ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ އިއްތިހާދުން މިއަދު ވަނީ ކޮމިޝަނަރ...

Read more

ބުރެވި ތޫފާން ބޯމަތިވެ، އިތުރު ކޮޅިގަނޑެއް

ބޭ އޮފް ބެންގަލްގައި އުފެދުނު ކޮޅިގަނޑު ތޫފާނަކަށް ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. ދިވެހި ނަމެއްކަމަށްވާ "ބުރެވި'' މި ނަމުން ނަން ދީފައިވާ މި ތޫފާން ސްރީލަންކާއަށް އަރާނެކަމަށް ބެލެވޭއިރު، ތޫފާނުގެ...

Read more

ސަނީ ޑިއޯލް ކޯވިޑް އަށް ފައްސިވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގެ ގިނަ ބައެއްގެ އިހުތިރާމާއި ލޯބި ހޯދައިފައިވާ، މަގުބޫލު ތަރި، ސަނީ ޑިއޯލް ކޯވިޑް 19 އަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ. އިންޑިއާގެ ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީގެ...

Read more
Page 1 of 1003 1 2 1,003